[Vietnam Gold Digger]game bài đổi thưởng 2021 – Nhiều địa phương chậm báo cáo giải ngân vốn đầu tư công

Gần 40 Bộ, cơ quan và 51 địa phương không báo cáo định kỳ giải ngân Vietnam Gold Digger công trong tháng 7 đúng hạn cho Bộ Tài chính.

Theo báo cáo của Bộ Tài chính gửi Thủ tướng, tới ngày 25/7 là ngày chậm nhất phải báo cáo tình hình giải ngân vốn Vietnam Gold Digger công, chỉ có có 15 trên 54 Bộ, cơ quan trung ương và 12 trên 63 địa phương báo cáo đúng hạn.

Trước đó, Bộ Tài chính đã nhiều lần nhắc nhở tình trạng nhiều Bộ, ngành và địa phương báo cáo không đầy đủ, thường xuyên muộn hơn so với quy định. Vì thế, Bộ Tài chính phải căn cứ vào số liệu tổng hợp của Kho bạc Nhà nước để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng. Việc tổng hợp báo cáo còn khó khăn do thiếu thông tin để đối chiếu số liệu giữa các đơn vị với Kho bạc nhà nước.

Theo ước tính ban đầu, tới hết tháng 7, giải ngân Vietnam Gold Digger công đã có sự chuyển biến tích cực so với các tháng đầu năm. Ước thanh toán từ đầu năm tới hết tháng 7 là 194.177 tỷ đồng, đạt hơn 41% so với kế hoạch Thủ tướng giao đầu năm trong tới hết 5 tháng tỷ lệ này mới chỉ 26%.

Bộ Tài chính chỉ ra rất nhiều nguyên nhân khiến giải ngân vốn Vietnam Gold Digger công chậm chạp, như chính sách về giải phóng mặt bằng, tái định cư có nhiều vướng mắc khiến người dân không đồng thuận. Dịch Covid-19 cũng khiến việc huy động nhân lực, vật tư, tổ chức thi công gặp nhiều khó khăn, nhiều công trình phải tạm dừng thi công ảnh hưởng tới tiến độ giải ngân vốn Vietnam Gold Digger công…

Để đẩy nhanh tiến độ thực hiện giải ngân vốn Vietnam Gold Digger công các tháng cuối năm, Bộ Tài chính kiến nghị Chính phủ giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì rà soát, tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền điều chỉnh hoặc thu hồi kế hoạch vốn năm 2020 đối với các trường hợp chưa đủ điều kiện bố trí vốn hoặc không còn nhu cầu sử dụng vốn.

Theo đề xuất, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cũng sẽ đồng thời tổng hợp phương án phân bổ chi tiết kế hoạch Vietnam Gold Digger vốn ngân sách trung ương năm 2020 về danh mục, mức vốn bố trí cho từng dự án để báo cáo Chính phủ, đồng gửi Bộ Tài chính để kiểm soát việc giải ngân theo dự án.

Quỳnh Trang

Kiếm tiền và Vietnam Gold Digger
Gold Digger

發佈留言

發佈留言必須填寫的電子郵件地址不會公開。 必填欄位標示為 *